• شبیه سازی حرکات زمین در زلزله خردادماه 1383 بلده- کجور به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود، با در نظر گرفتن اثرات مسیر و ساختگاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1401
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شبیه سازی حرکات ثبت شده زمین در زلزله سال 1383 کجور–بلده به بزرگای گشتاوری 6.3 در این تحقیق با استفاده از روش تصادفی گسل با ابعاد محدود با فرکانس گوشه ی دینامیکی انجام پذیرفته است. در این روش حرکات زمین به صورت مجموع پاسخ تصادفی چشمه های نقطه ای، شبیه سازی می شود. در ابتدا مدل مربوطه جهت محاسبه مقدار بهینه پارامتر افت تنش به همراه سایر پارامترهای حاصل شده از مطالعات قبلی کالیبره شده است. سپس با استفاده از اطلاعات حاصل شده و اطلاعات بدست آمده در تحقیقات قبلی، شبیه سازی حرکات زمین صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق تطابق خوبی میان تاریخچه زمانی ها و طیف های مشاهده شده و تاریخچه زمانی ها و طیف های باز تولید شده، نشان می دهد. این تحقیق امکان استفاده از این مدل کالیبره شده جهت شبیه سازی زلزله برای کلان شهر تهران که امروزه خود از جمله شهرهای آسیب پذیر در مقابل لرزش آینده زمین در جهان محسوب می گردد را فراهم می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها