• بررسی عددی تغییرات مورفولوژیکی محل تلاقی آبراهه ها با پلان نامتقارن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1364
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  محل تلاقی رودخانه ها از اجزا مهم مورفولوژیکی سیستم های رودخانه ای می باشد. جریان ورودی از شاخه فرعی باعث تغییرات شدید الگوی جریان، به وجود آمدن پدیده فرسایش و رسوب گذاری که در نهایت باعث تشدید فرسایش سواحل می شود. شکل پلان محل تلاقی می تواند یکی از عوامل موثر بر تغییرات مورفولوژیکی بستر در پایین دست آن می باشد. یکی از شکل های تعریف شده برای محل تلاقی ها شکل پلان نامتقارن می باشد که در آن یک آبراهه فرعی به آبراهه اصلی متصل می شود بدون آنکه آبراهه جدیدی تشکیل شود. شناخت الگوی جریان، فرسایش و رسوب در محل تلاقی چنین پلانی با استفاده از مدل دو بعدی هدف اصلی مقاله می باشد. در مطالعه حاضر به بررسی تغییرات مورفولوژیکی پلان تلاقی نامتقارنی که در نتیجه اتصال 90 درجه یک کانال فرعی به عرض 0.15 متر با یک کانال اصلی به عرض 0.5 متر شکل گرفته، پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد که در پلان نامتفارن، رسوبگذاری در پایین دست محل تلاقی و تنها در سمت ساحلی که کانال فرعی متصل شده است صورت گرفته و بلعکس در ساحل مقابل تنها پدیده قابل مشاهده پدیده فرسایش و کف کنی می باشد. مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی نشان داد که با خطای متوسط 11 درصد قادر به پیش بینی مشخصات مورفولوژیکی محل تلاقی شامل حداکثر ارتفاع و عرض پهنه منطقه رسوبگذار و همچنین عمق چاله فرسایشی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها