• تحلیل شیروانی های خاکی در حالت سه بعدی تحت اثر بار دینامیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 916
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  عمده ترین مسئله در زمینه تحلیل شیروانی ها، تعیین میزان پایداری با استفاده از پارامتر ضریب اطمینان در مقابل گسیختگی و تعیین تغییر شکل های ایجاد شده می باشد. در گذشته بمنظور ساده سازی، اکثر بررسی های مربوطه تحت بار استاتیکی و بصورت دو بعدی انجام شده اند و روش شبه استاتیکی با وجود معایب زیاد، بعنوان روشی متداول برای پایداری لرزه ای شیروانی ها شناخته شده است. بنابراین، در این تحقیق بمنظور بررسی صحیح و همه جانبه مسئله، توده لغزش بصورت 3 بعدی مدلسازی می شود و روشی دقیق برای تعیین ضریب ایمنی شیروانی ها تحت بار واقعی دینامیکی ارائه می شود که قابلیت در نظر گرفتن تغییر مکان های دائم را نیز دارد و قابل تعمیم برای شرایطی پیچیده و مدل رفتاری متفاوت (شرایط هندسی پیچیده، وجود فشار آب منفذی و ....) می باشد. روش پیشنهادی متشکل از 3 بخش است، ابتدا تنش های حاصل از روش عددی تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار flac مبنای محاسبات دو برنامه نوشته شده قرار داده می شوند. در برنامه اول مختصات حاصل از تقاطع سطوح لغزش فرضی، با شیروانی مورد نظر محاسبه می شود. و برنامه دوم با استفاده از دو بخش قبلی، تنش های برشی و نرمال بر سطوح مایل 3 بعدی و تغییرات ضریب اطمینان مینیمم در بازه های 0.2 ثانیه را محاسبه می کند. لازم بذکر است در آنالیز دینامیکی انجام شده با در نظر گرفتن تاریخچه دقیق بارگذاری، مرزهای غیر انعکاسی، مدل رفتاری الاستوپلاستیک به همراه تغییر شکل های بزرگ غیرخطی و ... شرایط طبیعی یک شیروانی خاکی تحت بار لرزه ای ایجاد شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها