• کاربرد gis و منطق فازی در تهیه مدل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی سواحل (مطالعه موردی سواحل جنوبی ایران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 1340
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  ناتوانی روش های تصمیم گیری معمولی برای در نظر گرفتن عدم قطعیت، راه را برای استفاده از روش های تصمیم گیری فازی باز می کند. یکی از نواقص روش تحلیل سلسله مراتبی (ahp)، ناتوانی آن در لحاظ کردن عدم قطعیت قضاوت ها در ماتریس مقایسه زوجی معیارها می باشد، که این نقص با استفاده از منطق فازی در روش ahp فازی برطرف شده و به جای در نظر گرفتن یک عدد صریح در مقایسه زوجی، محدوده ای از مقادیر جهت لحاظ کردن عدم قطعیت در نظرات تصمیم گیرندگان لحاظ می شود. در این مقاله با استفاده از gis، منطق فازی و ارزیابی چند معیاره، مدل سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی جهت مکانیابی مزارع پرورش آبزیان، با مطالعه موردی بر روی سواحل جنوب ارائه می شود. به منظور ایجاد مدل، در ابتدا با توجه به نظرات کارشناسی، معیارهای موثر شناسایی و برای هر کدام از معیارها، نقشه مربوطه تهیه می شود. سپس برای هر کدام از معیارها کلاس های مناسبت تعریف و بر اساس آن لایه های اطلاعاتی طبقه بندی می شوند. در مرحله بعد به هر کدام از معیارها با استفاده از روش ahp فازی و با توجه به میزان اطمینان تصمیم گیران در مورد قضاوت خود (مقادیر مختلف  وزنی تعلق می گیرد. پس از اعمال امتیاز کلاس هر یک از معیارها و وزن خود معیار و استفاده از عملگرهای مدل منطق فازی، لایه های اطلاعاتی در محیط gis با یکدیگر تلفیق شده و مطلوبیت و مناسبت نهایی پیکسل ها در نقشه خروجی به دست می آید و نتایج حاصل از اجرای مدل ها مقایسه و مدل مناسب ارایه می شود. جهت اجرای مدل ها، محدودهای از سواحل استان هرمزگان با مساحت تقریبی 258000 هکتار واقع در شرق و غرب بندرعباس مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه وزن به روش ahp فازی در محیط matlab برنامه نویسی شده و همچنین برای آماده سازی لایه ها و تلفیق آنها نرم افزارهای arcview3 ,arcgis9 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد پارامترهای کمی و کیفی آب دارای بیشترین اهمیت بوده و محدودک شرق بندرعباس تا میناب، مناسب تر از غرب می باشد. همچنین نتایج حاصل از مدل فازی و gis، قابلیت پشتیبانی از تصمیم گیری مکانی (sdss) را دارا بوده و با در اختیار گذاشتن گزینه ها و پاسخ های متعدد در قالب gis به مدیران در تصمیم گیری و تشخیص اولویت ها کمک می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها