• بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف ژئوتکستایل بر تغییرشکل های درازمدت خاک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 634
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تغییر شکل های درازمدت خاک های تحت تنش به نگرانی مهمی در مهندسی ژئوتکنیک تبدیل شده است. امروزه با توجه به استفاده گسترده از ژئوتکستایل ها در عملیات ژئوتکنیکی، پیش بینی تاثیر عملکرد خاک و الیاف بر تغییر شکل های دراز مدت از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور در این مقاله با انجام آزمایش تحکیم یک بعدی به بررسی تغییر شکل های خزشی نمونه خاک ماسه رس دار مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل در درصدهای وزنی متفاوت پرداخته شده است. آزمایش ها بر اساس ضریب تراکم ثانویه بدست آمده از آزمایش تحکیم یک بعدی تحلیل شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که نمونه ها در دو حالت خشک و اشباع رفتارهای خزشی متفاوتی را از خود نشان می دهند، بطوریکه در نمونه های اشباع مسلح شده، مقدار تغییر شکل های خزشی با افزایش درصد وزنی ژئوتکستایل کاهش و در نمونه های خشک این مقدار افزایش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم