• بررسی عددی رفتار بلوک های بتنی با هدف مسلح نمودن آنها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 75
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اگر بلوک های بتنی را اجسام صلبی فرض کنیم که از طریق ملات و نحوه قرار گرفتن در مجاورت یکدیگر بهم متصل می باشند، در اینصورت دیوارهای بتنی ضعف قابل ملاحظه ای را در تحمل کشش و برش از خود نشان می دهند. برطرف کردن این نقاط ضعف تا جایی که بتوان از این دیوارها به عنوان عناصر باربر سازه ای استفاده نمود موضوع تحقیقات زیادی بوده است و معمولا جبران کردن ضعف برشی با تغییر در شکل هندسی بلوک و ایجاد کام و زبانه و رفع کردن ضعف کششی از طریق مسلح نمودن بلوک با میلگردهای عبور کننده از سوراخ های آن و پر کردن سوراخ ها با بتن درجا پیشنهادهای عموم این پژوهش ها شده است. تعبیه عناصر کششی در زما ساخت بلوک و اتصال بلوکها به یکدیگر از طریق این عناصر بعد از دیوار چینی روشی است که سابقه مطالعاتی زیادی ندارد، این روش در صورت موفقیت می تواند هر دو نقطه ضعف را مرتفع نماید. هدف از انجام این تحقیق پیشنهاد روش اجرایی مسلح نمودن دیوارها بلوکی در مقابل لنگر بیرون صفحه ای می باشد. برای بررسی کارایی روش پیشنهادی مسلح نمودن بلوک ها، در این تحقیق از روش های ریاضی و عددی برای مدل نمودن دیوار استفاده می گردد. سپس با مقایسه نمودار لنگر انحنا که یکی از معیارهای ارزیابی دیوار از لحاظ مقاومتی و انعطاف پذیری می باشد در حالت های مختلف مقاطع غیرمسلح و مسلح کارآمدی روش پیشنهادی مشخص می گردد. در مرحله بعد با مدل نمودن دیواری به عرض واحد و با استفاده از روش بار افزون می توان میزان افزایش مقاومت و انعطاف پذیری را ارزیابی نمود. در پایان مقاله با مدل نمودن یک ساختمان سه طبقه بنایی و با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی، منحنی برش پایه در مقابل جابجایی ارائه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها