اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات وارد بر سلامت روان شهروندان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 1339
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مسئله پذیرش مسئولیت مدنی دولت تا مدتها یکی از چالش های مهم در حوزه مسئولیت مدنی بوده است. در حال حاضر، علی رغم گذار از دوره مصونیت مطلق دولت و پذیرش مسئولیت مدنی برای دولتها در نظام بین المللی و حقوق داخلی کشورها، کماکان در برخی حوزه ها خلاء قانونگذاری و گاه حتی خلاء نظریه پردازی برای پذیرش مسئولیت مدنی دولتها وجود دارد ؛ که از جمله آنها می توان به حوزه سلامت روان شهرواندان اشاره نمود. در بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات وارده بر سلامت روان شهروندان، خواه ناشی از اعمال و اقدامات کارمندان اداره و خواه ناشی از تصمیمات اداره باشد، با دو چالش عمده مواجه هستیم. چالش نخست، عدم شفافیت مفهوم سلامت یا بهداشت روان می باشد و دومین چالش شناسایی اقدامات و تصمیمات  دولت که موجب نقض سلامت روان شهرواندان می شوند است. آیا می توان پذیرفت تصمیمات دولت موجب مسئولیت مدنی برا او شوند؟ چگونه کی توان رابطه بین تصمیمات دولت و خسارات وارد بر سلامت روان شهروندان را احراز و اثبات نمود؟ این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی درصدد پاسخگویی به این سؤالات می اشد. و بدین  از منابع کتابخانه ای برای انجام آن بهره گرفته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها