• مقایسه میزان رشد حرکات ظریف و دقیق در کودکان مهدهای کودک شهری و روستائی سمنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 652
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: حرکات ظریف و دقیق، از جمله عوامل بهبود مهارت های دستی در کودکان شناخته می شوند. این مهارت ها در حین فعالیت ها و بازی های روزمره در کودک به وجود آمده و توسعه می یابند. در صورت برنامه ریزی اصولی، مراکز پیش دبستانی و خانواده می توانند در توسعه این حرکات نقش خود را ایفا نمایند. هدف از انجام این تحقیق بررسی مقایس های میزان رشد حرکات ظریف و دقیق کودکان حاضر در مهدهای کودک شهری و روستائی بوده است.

  مواد و روش ها: در این مطالعه تعداد 57 کودک شهری و 40 کودک روستائی مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی کودکان شهری 3.63 و میانگین سنی کودکان روستائی 3.82 سال بوده است. شش معیار سنجش ارزیابی برای تعیین تفاوت های عملکردی بین کودکان شهری و روستائی به کار گرفته شد. برای آنالیز داده ها و تعیین تفاوت بین آنها از t-test استفاده شد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها