• بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره های مختلف گیاه خرزهره بر روی میکروارگانیسم های بیمارستانی و استاندارد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 926
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: در طب سنتی، از برگ گیاه خرزهره به عنوان مقوی قلب و مدر و به صورت موضعی در درمان جرب، کچلی و برخی از بیماری های پوستی استفاده می شده است. در این مطالعه بر آن شدیم تا اثرات ضدمیکروبی و ضد قارچی آن را بررسی نمائیم.

  مواد و روش ها: در این پژوهش عصاره های آبی، الکلی و کلرفرمی اندام های هوایی گیاه، به روش سوکسله و خیساندن تهیه و غلظت های مختلفی از آن بر روی میکروارگانیسم های بیمارستانی و استاندارد از قبیل استافیلوکوک طلایی کوآگولاز مثبت، پسودومونا آئروژنوزا و کاندیدا آلبیکانس، به روش های سیلندر پلیت، دیسک و رقت آگار به کار رفت. میکروارگانیسم ها از محل های مختلف مانند خون، مدفوع، مایع نخاع، زخم، واژن، حلق و ... نمونه برداری شدند. کلوگزاسیلین، جنتامایسین و کلوتریمازول به عنوان داروهای استاندارد به کار رفتند. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها