• جداسازی پروتئین lmg از بافت کبد موش و میانکنش آن با dna

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 654
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در سلول های یوکاریوت، ماده ژنتیکی (dna) در اتصال با یک سری پروتئین ها، ساختاری به نام نوکلئوزوم را در کروماتین می سازند. دسته ای از این پروتئین ها به نام پروتئین های غیرهیستونی با حرکت الکتروفورزی پایین به نام (low mobility group)lmg از کروماتین جداسازی شده اند. بررسی پروتئین های lmg بافت کبد موش روی ژل پلی اکریلامید sds حدود 10 پروتئین را مشخص می سازد. در این تحقیق یکی از پروتئین های lmg از بافت کبد موش با استفاده از روش الکتروفورز و الکتروالوشن تهیه و برخی از خصوصیات بیوشیمیایی و میانکنش آن با dna با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و کروماتوگرافی تمایلی سلولز  2 dna رشته ای و تک رشته ای، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پروتئین خالص شده، وزن مولکولی حدود 160 کیلو دالتون و نقطه ایزوالکتریک 5.5 دارد. بررسی میانکنش lmg با dna به روش اسپکتروسکوپی نشان داد که جذب 210 و 260 نانومتر dna میانکنش یافته با پروتئین، افزایش می یابد. مطالعات کروماتوگرافی تمایلی مشخص می کند که  lmgخالص شده تمایل بیشتری به 2 dna رشته ای نسبت به تک رشته ای دارد. بطور کلی می توان چنین گفت که پروتئین lmg به dna متصل می شود و موجب بازشدن مولکول dna در کروماتین می گردد لذا می تواند به عنوان یک پروتئین تنظیمی نقش هایی را در رونویسی و همانندسازی ایفا نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها