• مقایسه اثر سفازولین با سفازولین همراه با مترونیدازول در پیش گیری از عفونت زخم و آبسه های داخل شکمی بعد از اعمال جراحی آپاندکتومی در آپاندیسیت بدون عارضه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 704
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این پژوهش جهت بررسی این موضوع که آیا پوشش آنتی بیوتیکی جرم های بی هوازی با مترونیدازول در پیش گیری از عوارض عفونی آپاندکتومی برای آپاندیسیت بدون عارضه (بدون گانگرن یا پرفوراسیون) مفید است یا خیر، انجام شد. آپاندیسیت شایع ترین علت شکم حاد است که نیاز به جراحی دارد. یکی از عوارض آپاندکتومی، عفونت زخم و آبسه های داخل شکمی است که به دنبال آپاندیسیت های بدون عارضه (بدون گانگرن یا پرفوراسیون) شایع نمی باشد (به ترتیب حدود 5% و 1%) اما با توجه به تعداد زیاد موارد جراحی از نظر اپیدمیولوژیک دارای اهمیت زیادی است. برای پیشگیری از این 2 عارضه، استفاده از آنتی بیوتیک جهت پوشش دادن ضدهوازی های گرم منفی و گرم مثبت کولون و بی هوازی ها توصیه شده است که شامل سفازولین همراه با مترونیدازول یا سفوکسیتین یا سفوتتان می باشند اما مشکل موجود در این زمینه آن است که مترونیدازول دارویی نسبتاً گران قیمت و کمیاب است و سفوکسیتین و سفوتتان نیز در حال حاضر در ایران موجود نیستند بنابراین هیچ یک از این رژیم ها خصوصیات یک رژیم آنتی بیوتیکی پیش گیرانه مناسب (ارزان و در دست رس) را نداشته و در شرایط اورژانس کاربردی ندارند. این مطالعه بر اساس این مطلب که بی هوازی های کولون تقریباً هرگز بدون همراهی با هوازی ها قادر به ایجاد عفونت نیستند، صورت گرفت. در این پژوهش که یک آزمون بالینی تصادفی (clinical randomized trial) بود، بیمارانی که با تشخیص آپاندیسیت ساده (با گزارش آسیب شناسی نیز تأیید شده بود) در سال 1381 در بخش جراحی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) آپاندکتومی شده بودند، به 2 گروه تقسیم شدند. به یک گروه آنتی بیوتیک ضد بی هوازی (سفازولین+مترونیدازول) و به گروه دیگر تنها آنتی بیوتیک ضد هوازی داده شد(سفازولین) سپس گروه ها با هم مقایسه شدند. در کل 100 بیمار (هر گروه 50 نفر) که آپاندیسیت بدون عارضه داشتند (توسط آسیب شناسی تأیید شده بود)، مورد بررسی قرار گرفتند. در هر گروه تنها 1 نفر (در کل 2%) دچار عفونت زخم شد و آبسه داخل شکمی نیز در هیچ موردی مشاهده نگردید. دو گروه از نظر متوسط زمان عمل، سن و وزن اختلاف آماری معنی داری با هم نداشتند بنابراین با توجه به عدم تأثیر مترونیدازول در پیش گیری از عفونت زخم نسبت به سفازولین به تنهایی و مشابه بودن میزان عفونت زخم با آمارهای قبلی (1.9% در یک مطالعه با داروی سفوتتان)، به نظر می رسد که پوشاندن جرم های بی هوازی کولون در آپاندکتومی جهت آپاندیسیت بدون عارضه به عنوان عمل پیش گیرانه از عفونت زخم ضروری نمی باشد و سفازولین به تنهایی قادر است تا از عوارض عفونی جراحی آپاندکتومی پیش گیری نماید. البته به علت حجم نمونه نسبتاً کم و درصد کم عوارض مشاهده شده (2 مورد عفونت زخم و هیچ مورد آبسه) نتیجه گیری قطعی تر نیاز به انجام دادن مطالعات آینده نگر با حجم نمونه بیشتر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها