• بررسی اثر ایزوسوربید دی نیترات در پیش گیری از زایمان زودرس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 515
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با توجه به شناسایی نقش اکسید نیتریک در عمل کرد میومتر و کاربرد آزادکننده های اکسید نیتریک (no donors) در مهار انقباضات زودرس رحمی در چند سال اخیر، این طرح پژوهشی به منظور بررسی کارآیی و عوارض ایزوسوربید دی نیترات در مهار دردهای زودرس زایمانی، طی مدت 14 ماه و به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی (rct) در بیمارستان شهید اکبرآبادی انجام شد. در این مطالعه 150 خانم باردار با حاملگی یک قلو و زنده و سن بارداری 37-34 هفته که به علت دردهای زودرس زایمانی مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های مورد پژوهش به طور تصادفی در 2 گروه آزمایش (ایزوسوربید دی نیترات) و شاهد قرار گرفتند. دو گروه از نظر سن تقویمی، سن بارداری، پاریتی، دیلاتاسیون و افاسمان سرویکس مشابه بودند. بر اساس نتایج به دست آمده ایزوسوربید دی نیترات در پیش گیری از زایمان زودرس حداقل به مدت 48 ساعت موثر بود (p<0.0001). ایزوسوربید دی نیترات روی آپگار دقیقه اول و پنجم نوزادان متولد شده اثری نداشت و میانگین فاصله زمانی بین شروع ایزوسوربید دی نیترات و توقف انقباضات رحمی 3.291±1  ساعت بود. عوارض ایزوسوربید به ترتیب شیوع عبارت بود از: کاهش فشار خون (7.4%)، سردرد (4.9%) و تاکیکاردی (2.5%). با توجه به نتایج این بررسی، ایزوسوربید دی نیترات با توجه به عوارض کم، قیمت مناسب و سهولت مصرف می تواند به عنوان انتخاب مناسبی جهت پیشگیری از زایمان زودرس مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها