همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی میزان تاثیرپذیری مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان بانک رفاه (مطالعه موردی:بانک رفاه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 505
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در محیط رقابتی بازار کنونی خدمات به نظر می رسد مسئولیت اجماعی سازمانی (سی اس آر) اهمیت استراژیکی ویژه ای برای بسیاری از شرکت ها دارد، پیش از چند دهه است که اهمیت و توجه به موضوع سی اس آر روند رو به رشدی داشته به طوری که این مفهوم موضوعی برای بحث های چالش بر انگیز تفسیر نظریه پردازی و تحقیقات شده است. در واقع این ایده که شرکت های تجاری خارج از کسب سود برای سهامداران خود مسئولیت های جدیدی را در مقابل اجتماع دارند توسعه و نمو یافته است، با تعریفی از مسئولیت اجماعی سازمانی در کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکثار) ارائه شده مسئولیت اجماعی سازمانی در پی آن است تا میزان ارتباط سازمان ها با اهداف و نیازهای جامعه و همچنین تاثیرگذاری خود بر آن اهداف و نیاز ها را مشخص کند. تمامی گروه های اجماعی تمایل دارند که کارکرد و نقش  معینی را بر عهده بگیرند تا بتواند به مرور سازمان باعث تحول جامعه شوند. توقعات مرتبط با تجارت و به ویژه سازمان های فراملی معمولا تغییرات سریعی به خود می بنند. این تغییرات سریع  به واسطه نقش گسترده ای است که این سازمان ها در فرایند جهانی شدن دارند. این پژوهش که یک مطالعه توصیفی کاربردی پیمایشی و از نوع همبستگی است، به منظور بررسی ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بر وفاداری مشتریان وتوجه به آن یه عنوان یک ابزار یا بازاریابی، بر روی 390 نفر از مشتریان شعب شهر تهران بانک رفاه که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند، صورت پذیرفته است داده های جمع آوری شده از طریق تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها