• فراوانی سه جهش شایع ژن card15/nod2 در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 512
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   
  سابقه و هدف: ژن nod2/card15 واقع در ناحیه کروموزومی (ibd1)16q12 به عنوان اولین ژن همراه با بیماری های التهابی روده، به خصوص بیماری کرون مطرح شده است. بسیاری مطالعات همراهی متفاوتی از جهش های این ژن با بیماری های التهابی روده را در جمعیت های مختلف گزارش کرده اند. در این مطالعه، فراوانی سه جهش شایع ژن card15 را در بیماران ایرانی مبتلا به بیماری های التهابی روده، در مقایسه با افراد شاهد بررسی نموده ایم.
   

  روش بررسی: در مطالعه ای مورد-شاهدی، 40 بیمار کرون، 100 بیمار کولیت اولسرو و 100 فرد سالم که از نظر سن و جنس با بیماران همسان بودند، طی یک سال (83-1382) در بیمارستان طالقانی مورد معاینه و نمونه گیری قرار گرفتند. بررسی سه جهش شایع ژن (1007fsinsc, r702w, g908r) card15 بر روی نمونه های و dna به روش rflp (restriction fragment length polymorphism), pcr (polymerase chain reaction) انجام گرفت.

  یافته ها: میانگین سنی در بیماران کولیتاولسرو 14.3±38.6، در بیماران مبتلا به کرون 14.1±36.6 و در گروه شاهد 14.2±38.6 سال بود. در بین سه جهش بررسی شده فقط فراوانی جهش r702w در بیماران ایرانی مبتلا به کرون در مقایسه با گروه شاهد، بیشتر بود (16.3% در برابر (95% ci=4.2-87.3 ;or=19.2 ,p<0.001 ;1.0%. تفاوت فراوانی دو جهش دیگر در بیماران کرون نسبت به گروه شاهد از نظر آماری معنی دار نبود. هیچیک از این سه جهش در بیماران مبتلا به کولیتاولسرو بیش از افراد سالم نبود.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می رسد در بین سه جهش بررسی شده ژن card15 فقط فراوانی جهشr702w  در بیماران ایرانی مبتلا به کرون در مقایسه با گروه شاهد، بیشتر بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها