• ارزیابی مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی مواد پودری مختلف از طریق روش امواج اولتراسونیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 476
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله تاثیر مواد پودری مختلف نظیر متاکائولن، میکروسیلیس و پودرسنگ آهک با درصدهای مختلف بر روی رابطه بین سرعت امواج اولتراسونیک و مقاومت فشاری برای تخمین فشاری بتن خودترکم مورد توجه می باشد. درصدهای مختلف متاکائولین، میکروسیلیس و پودر سنگ آهک جایگزین سیمان در بتن خودتراکم می گردند. این مطالعه بر روی مخلوط های بتنی دارای جریان اسلامپ بین 680 تا 712 میلی متر متمرکز شده است. در این مطالععه مخلوط های بتنی با نسبت آب به سیمان 0.38 در نظر گرفته شده است. نیمی از نمونه ها در شرایط مرطوب و در سنین 3، 5، 7، 28 و 42 تهیه و نگهداری شدند و نیمی دیگر در شرایط هوای آزاد آزمایشگاه برای همان سنین نگهداری شدند. سپس در سنین یاد شده آزمایش های اولتراسونیک و به دنبالش مقاومت فشاری بر روی نمونه های مکعبی 150 میلی متری انجام پذیرفت. با توجه به نتایج مقاومت فشاری بتن و سرعت امواج اولتراسونیک و آنالیز همبستگی نشان می دهد که تخمین مقاومت فشاری بتن از طریق سرعت امواج اولتراسونیک با ضریب همبستگی بالا بدست می آید. نتایج نشان داد با افزودن مواد پودری به بتن خودتراکم، میزان تخلخل کلیه نمونه ها بجز نمونه حاوی پودر سنگ آهک کاهش می یابد. مقاومت فشاری نمونه های حاوی 10 درصد متاکائولن در سن 42 روزه در شرایط نگهداری تر نسبت به بتن کنترل تا 15 درصد افزایش یافته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها