• حذف هتروزیگوسیتی ژن tco در خانواده های ایرانی مبتلا به سرطان تیروئید غیرمدولاری ارثی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/17
  • تعداد بازدید: 593
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهداف: سرطان تیروئید پاپیلاری و فولیکولار دو نوع اصلی سرطان تیروئید غیرمدولاری ارثی(fnmtc)  محسوب می شوند. به نظر می رسد که ژن  tcoدر ابتلا به این بیماری موثر باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثر حذف هتروزیگوسیتی ژن tco در خانواده های ایرانی مبتلا به این بیماری بود.

  مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 6 ماهه، 10 خانواده مبتلا به سرطان تیروئید غیرمدولاری ارثی از بیمارستان میلاد انتخاب شدند (56 نفر شامل 13 فرد بیمار با تایید پاتولوژی و 43 فرد سالم از خویشاوندان درجه اول بیماران). محتوای dna نمونه ها بر اساس روش استاندارد نمک اشباع/پروتئیناز k استخراج شد. برای بررسی حذف هتروزیگوسیتی ژن tco از 5 مارکر میکروساتلایت d19s865, d19s568, d19s391, d19s413, d19s916 استفاده شد. متعاقب تکثیر قطعات مورد نظر با روش pcr، الکتروفورز محصولات روی ژل پلی آکریل آمید 8% برای تعیین ژنوتایپ انجام گرفت.

  یافته ها: 5.4% بیماران (3 نفر) مبتلا به کارسینومای فولیکولار و 17.9% (10 نفر) مبتلا به کارسینومای پاپیلار تیروئید بودند. در تمامی این افراد حذف هتروزیگوسیتی در ناحیه ژن tco شناسایی شد. فراوانی حذف هتروزیگوسیتی مثبت برای 6) 10.7% d19s916 نفر)، 7) 12.5% d19s413 نفر)، 23) 41.1% d19s391 نفر)، 1) 1.8% d19s568 نفر) و 2) 3.6% d19s865 نفر) بود.

  نتیجه گیری: به طور متوسط 13.9% افراد fnmtc در ناحیه کروموزومی 19p13.2 دارای حذف هتروزیگوسیتی هستند و حذف ژنتیکی در بیماران کارسینومای پاپیلار بهمیزان قابل توجهی نسبت به بیماران کارسینومای فولیکولار بیشتر است. مارکر d19s413 دارای بیشترین حذف هتروزیگوسیتی اطلاع رسان در افراد fnmtc است. ژن های قرار گرفته در ناحیه کروموزومی 19p13.2 ممکن است با fnmtc مرتبط باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها