• شیوع عوامل خطرساز بیماری شریان کرونری و تاثیر راهنمایی های اصلاح سبک زندگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/17
  • تعداد بازدید: 446
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهداف: هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان شیوع عوامل خطرساز بیماری عروق کرونر، احتمال رخداد بیماری قلبی در 5 و 10 سال آینده و تاثیر راهنمایی های اصلاح سبک زندگی بود.

  مواد و روش ها: 98 نفر از کارکنان مجتمع دانشگاهی در آغاز و 86 نفر (87.8%) آنها در مرحله نهایی مورد مطالعه از نوع قبل و بعد قرار گرفتند. فشارخون، تن سنجی، فعالیت بدنی و وضعیت کشیدن سیگار شرکت کنندگان اندازه گیری شد. دو نمونه خون ناشتا، قبل و سه ماه پس از مداخله اخذ شد. احتمال رخداد بیماری قلبی در فاصله زمانی 5 ساله و 10 ساله تعیین گردید.

  یافته ها: تفاوت میانگین دور باسن، نسبت دور شکم به باسن، فشار خون سیستولی و دیاستولی، سطح سرمی قند ناشتا، کلسترول مجموع، لیپوپروتئین ها با تراکم پایین (ldl) قبل و بعد از مداخله از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05). متوسط احتمال رخداد بیماری کرونر قلب در آغاز مطالعه برای فاصله زمانی 5 و 10 سال به ترتیب 1.3 و 3.3% و در مرحله پایانی طرح به ترتیب 1.2 و 3.2% محاسبه گردید.

  نتیجه گیری: تفاوت برخی از عوامل خطرساز قبل و پس از مداخله از نظر آماری معنی دار نیستند که ممکن است به دلیل کم بودن فاصله زمانی برای نشان دادن اثرات مداخله یا ضرورت به کارگیری توصیه های مداخله ای بیشتر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها