• اثر تماس با مقادیر پایین سرب بر فشار خون و عملکرد قلب ایزوله موش صحرایی نر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/17
  • تعداد بازدید: 467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: در مطالعه حاضر، اثر تماس با 100 ppm استات سرب از طریق آب آشامیدنی در دوره های 4، 8 و 12 هفته ای بر فشار خون شریانی و برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی (تغییرات الکتروکاردیوگرافیکی، تعداد ضربان، قدرت انقباضی قلب و جریان کرونری) قلب ایزوله موش های صحرائی نر نژادsprague-dawley  (وزن 300-250 گرم) بررسی شده است.

  مواد و روش ها: پس از بیهوشی، فشار خون سیستولی حیوانات اندازه گیری شد و سپس، قلب حیوانات تحت تنفس مصنوعی از بدن جدا و بلافاصله به دستگاه قلب ایزوله لانگندرف انتقال گردید.

  نتایج: فشار خون سیستولی افزایش معنی داری در گروه های مسموم به سرب 8 و 12 هفته ای نسبت به گروه کنترل داشت (p<0.01). مدت زمان قطعه qrs در هر سه گروه مسموم، اختلاف معنی داری با گروه کنترل نداشت، ولی، فاصله st و ضربان قلب و قدرت انقباضی قلب در گروه های مسموم 8 و 12 هفته ای نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان دادند (p<0.01, p<0.05)، در حالی که در گروه مسموم هفته ای هیچ کدام از موارد فوق، اختلاف معنی داری با کنترل نداشتند. میزان جریان کرونری نیز در هیچ یک از گروه های مسموم به سرب با گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت.

  بحث: نتایجecg  نشان می دهند که در اوایل تماس با مقادیر پایین سرب، اختلالاتی نظیر نقایص هدایتی و آریتمی در ecg مشاهده نمی گردد ولی، در صورت تداوم تماس (پس از 12 هفته)، این علایم ظاهر می شوند. همچنین، تماس با مقادیر پایین سرب قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب را بالا می برد. بنابراین، تغییرات مشاهده شده در گروه های مسموم به سرب می توانند نقش موثری در ایجاد فشار خون ناشی از آن داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها