• عوامل موثر بر حاشیه سود در شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 739
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نتیجه نهایی عملکرد یک شرکت یا بهتر بگوییم سود خالص آن اولین معیاری است که بیشتر سرمایه گذاران در رابطه با سوددهی یک شرکت مدنظر قرار می دهند. تحلیل حاشیه های سود شرکت ها، ابزار مفیدی برای درک سوددهی آنهاست. این نسبت ها اثربخشی مدیریت شرکت، در کسب سود، شکار فرصت ها در بازار در حال افول و دفع خطرات و اشتباهات را آشکار میسازند. با توجه به نقش و جایگاه خاص بیمه، در این پژوهش عوامل موثر بر حاشیه سود شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. قلمرو مکانی تحقیق کلیه شرکت های بیمه فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرار تهران و قلمرو زمانی آن 93-1387 می باشد. بدین منظور تاثیر متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، رشد حق بیمه، سهم بازار، نسبت سرمایه گذاری، وابستگی به بیمه های اتکایی، نسبت پوشش خطر، حاشیه پرداخت بدهی، عمر شرکت و رشد اقتصادی بر حاشیه سود با استفاده از روش رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی تاثیر مثبت متغیرهای اندازه شرکت، رشد حق بیمه، سهم بازار، نسبت سرمایه گذاری، نسبت پوشش خطر، حاشیه پرداخت بدهی، عمر شرکت و رشد اقتصادی و تاثیر منفی متغیرهای اهرم مالی و وابستگی به بیمه اتکایی بر حاشیه سود در شرکت های بیمه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها