همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثرات تغییر محیط رسوبی بر پارامترهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک (رود کارون بازه اهواز تا خرمشهر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1031
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخشی از رود کارون، واقع در قسمت جنوب غرب دشت خوزستان می باشد که از اهواز تا خرمشهر (سه شاخه حفار) امتداد دارد. نوع محیط رسوبی در این منطقه یکسان نبوده، به طوری که از محل سه شاخه حفار (محل بهم پیوستن کارون، اروند و بهمن شیر) تا قسمت بالادست ده آبخوری (سلیمانیه) حد واسط جزر و مدی بوده و از این منطقه تا قسمت بالادست اهواز را یک محیط آب شیرین تشکیل داده است. نهشتههای مورد مطالعه در این محیط ها را رسوبات دوران چهارم زمین شناسی (کوارترنر) تشکیل داده است که غالباً رس، سیلت و ماسه می باشند. هدف از ارائه این تحقیق، بررسی پارامترهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی محیط های رسوبی جهت تشخیص مشابهت یا متفاوت بودن شرایط این محیط ها در منطقه می باشد که این امر با مقایسه و تحلیل اطلاعات حاصل از گمانههای ژئوتکنیکی پروژه های مختلف موجود در منطقه در غالب نمودارهایی انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحلیل ها حاکی از متفاوت بودن پارامترهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی نهشته های دو محیط می باشد که در نهایت نشانگر شرایط متفاوت این دو محیط است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم