• محاسبه بار ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی در استان خراسان جنوبی 1384

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/03/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/03/01
  • تعداد بازدید: 565
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه و اهداف: حوادث ترافیکی، یک مشکل بزرگ سلامت عمومی است که پیشگیری مداوم و موثر از آن نیازمند تلاش های هماهنگ و همه جانبه است. این مطالعه به منظور محاسبه بار سوانح و حوادث ترافیکی در استان خراسان جنوبی در سال 1384 طراحی و اجرا گردید.

  روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه بار بیماری (burden of disease study) است. جامعه مورد مطالعه، جمعیت تحت پوشش استان خراسان جنوبی در سال 84 بود. در این مطالعه، برای حفظ قابلیت مقایسه، از روش شناسی به کار رفته در مطالعه اصلی بار جهانی بیماری ها در سال 2003 برای محاسبه سال های از دست رفته ناشی از مرگ زودرس، سا ل های عمر با ناتوانی و سال های عمر با ناتوانی تعدیل شده استفاده شد.

  نتایج: طی سال 1384 در سطح استان خراسان جنوبی تعداد 7456 سال ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی از دست رفته است که تعداد سال های از دست رفته ناشی از مرگ زودرس و همراه با ناتوانی (dalys) 13.28 در هزار بود و بیشترین میزان تعداد سا ل های از دست رفته ناشی از مرگ زودرس و همراه با ناتوانی dalys) در هزار) به ترتیب در گرو ه های سنی 44-30 سال (20.86 در هزار) و 29-15 سال (16.96 در هزار) قرار داشت.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج این بررسی پیشنهاد می گردد برنامه های مداخلاتی مناسب به منظور پیشگیری از بروز سوانح و حوادث ترافیکی، به حداقل رساندن صدمات و عوارض ناشی از آن ها و ارزیابی نتیجه نهایی این برنامه ها در سطوح مختلف و بویژه در گرو ه های سنی زیر 44 سال و مردان صورت گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها