• شبیه سازی هیدرولیکی جریان رودخانه جهت تعیین مقادیر حداکثر پهنه سیلاب با استفاده از نرم افزار mike11 (مطالعه موردی: بازه پایین دست بند انحرافی نوروزلو تا شهر میاندوآب)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 791
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سیل خیزی اکثر حوضه های آبریز کشور، توسعه پایدار طرح های منابع آب در حوضه ها و پیشرفت فن آوری رایانه ای ضرورت مدیریت سیلاب از طریق مدل سازی عددی و شبیه سازی نرم افزار را دو چندان کرده است. از طرفی مطالعه رواناب به عنوان یکی از پدیده های مخرب و مهم از دیدگاه کاربردی اهمیت زیادی دارد. این در حالی است که شناسایی پهنه های مستعد تولید رواناب و برنامه ریزی برای مهار سیلاب و استفاده از آن، نیازمند بررسی همه جانبه روی عوامل تولید رواناب است. هدف از پژوهش پیش رو، تهیه نقشه پهنه بندی سیل به عنوان ابزار دقیق جهت تعیین استراتژی های توسعه تلقی می گردد. با توجه به شرایط توپوگرافی و هیدرولیکی رودخانه و در بررسی تراز سطح سیلاب، ملاحظه گردید در اکثر مقاطع سیلاب 25 ساله در داخل ناوه اصلی قرارگرفته و در برخی مناطق به صورت لب به لب و یا سرریز جزئی عمل می کند. متوسط عرض بستر در این بازه 465 متر و حداقل و حداکثر عرض بستر به ترتیب190 و 1240 متر و متوسط عمق آب برابر4/5 متر مشاهده شد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم