• بررسی تاثیر دمای عمل آوری خشک اولیه بتن بر مقاومت مکانیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 633
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله تاثیر دمای عمل آوری بتن بر مقاومت مکانیکی 132 نمونه بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، تعداد 48 نمونه بتنی مکعبی 100 میلی متری جهت مقاومت فشاری در سنین 3، 7، 28 و 90 روز و تعداد 33 نمونه مکعبی 160×40×40  میلیمتری جهت مقاومت کشش برزیلی در سنین 28 و 56 روز ساخته شد. نمونه ها در دمای 5، 15، 25، 35، 45 و 55 درجه سانتی گراد به مدت 22 ساعت با حفظ رطوبت بتن درون محفظه کنترل دمای عمل آوری خشک شده اند. سپس از قالب بیرون آورده شده و در دمای 2±20 درجه درون پاکت پلاستیکی سر بسته جهت حفظ رطوبت، خارج از آب نگهداری شده و در سن مورد نظر مورد آزمایش قرار گرفته شدند. نتایج حاکی از تاثیر متفاوت تغییرات دمای عمل آوری بر سنین مختلف نمونه های بتنی است. افزایش دمای عمل آوری در سنین اولیه باعث افزایش مقاومت مکانیکی بتن شده است. در سنین بالا با افزایش دما تا دمای بهینه افزایش مقاومت مشاهده شده و دمای عمل آوری بالاتر از دمای بهینه منجر به رکود در کسب مقاومت مکانیکی بتن می شود. در مجموع مناسب ترین دمای عمل آوری برای دستیابی به بالاترین مقاومت در فشار، کشش و خمش حدود 15 الی 35 درجه سانتیگراد ارزیابی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها