• اندازه گیری داروی تتراسیکلین با استفاده از خواص لومینسانسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/16
  • تعداد بازدید: 424
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اندازه گیری غلظت تتراسیکلین ها به روش شیمی لومینسانس با استفاده از سیستم تزریق در جریان پیوسته شیمی لومینسانس نشر نور بر اثر یک واکنش شیمیایی در دمای معمولی می باشد واکنش شیمی لومینسانس، تولید محصولات حد واسطی در ترازهای برانگیخته الکترونی می نماید که این محصولات در بازگشت به حالت اولیه نشر نور را ایجاد می کنند. اندازه گیری غلظت تتراسیکلین ها به روش شیمی لومینسانس با استفاده از سیستم تزریق در جریان پیوسته بسیار حساس و گزینش پذیر است. دامنه خطی برای اندازه گیری تتراسایکلین و داکسی سایکلین از 4-10 تا 8-10 مول بر لیتر گزارش شده است. اساس این اندازهگیری اثر بازدارندگی تتراسایکلین و داکسی سایکلین بر واکنش شیمی لومینسانس میان لومینول و ید در محیط قلیایی می باشد. با توجه به این که در این روش امکان بهینه کردن شرایط واکنش وجود دارد. در این روش پیشنهادی نیز شرایط واکنش از جمله غلظت واکنشگرها، و سرعت جریان بهینه شده است. تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون به خوبی دامنه ی خطی اندازه گیری را نشان می دهد ( 0.9966=2r برای تتاسایکلین و 0.9969=r2 برای داکسی سایکلین گزارش شده است( حد تشخیص این روش برای تتراسایکلین و داکسی سایکلین 9-10× 8.9 مول بر لیتر گزارش شده است. این روش بسیار ساده، سریع، ارزان، حساس و گزینش پذیراست. همچنین به صورت کاملا موفقیت آمیز برای اندازه گیری تتراسیکلین ها در سرم خون مورد استفاده قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها