• تحلیل و ارزیابی اثرات ناشی از شرایط راه بر رفتار عملکردی راننده با هدف ارتقاء ایمنی ترافیک (مطالعه موردی کنارگذر جنوبی شهرستان بابل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/18
  • تعداد بازدید: 587
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله به تحلیل و ارزیابی تاثیر شرایط راه بر روی ایمنی ترافیک بر اساس نظریه تعامل راننده با محیط پیرامون ترافیک پرداخته شده است و نشان داده شده که تعداد تصادفات تحت تاثیر مستقیم عواملی همچون محیط پیرامون، ترافیک، کاربران راه و وسیله نقلیه می باشد. لازم به ذکر است که در مواقع بررسی موضوعات مربوط به ارتقاء ایمنی ترافیک توجه ویژه به روش های تحقیق، مطالعه الگوهای رفتاری راننده و ارزیابی دقیق تاثیر شرایط راه بر احتمال تصادفات امری ضروری است. بر همین اساس در این مطالعه، رابطه ای میان عناصر شرایط راه و شاخص های وضعیت عملکردی راننده ایجاد گردید و هم چنین یک سرعت بهینه و مطلوب برای شرایط مختلف راه نیز بدست آمد. با توجه به گراف های تولید شده، این سرعت بهینه که در آن راننده در کارآمدترین حالت عملکردی خود قرار دارد عددی بین 80 تا 90 کیلومتر بر ساعت می باشد. همچنین در ادامه تحقیق معیارهای بهینه سازی در رابطه با قابلیت اطمینان به عملکرد راننده مورد بررسی قرار گرفت که شامل تنظیم شرایط محیطی راه برای کاهش فشارهای روحی و جسمی راننده در جهت افزایش عملکرد وی می شد. نتایج به دست آمده در این مقاله اولا پایه و بنیانی برای توسعه اقدامات بهینه سازی عناصر مرتبط با محیط پیرامون، و ثانیا ارائه دهنده روش های عملی برای ارزیابی آسیب های ناشی از تصادف دراثر تغییرات در شرایط عملکردی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها