• بررسی عوامل موثر در فرآیند تبلور مجدد آلیاژ al-6.5mg-0.5mn

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/11
  • تعداد بازدید: 483
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش رفتار تبلور مجدد آلیاژ al-6.5mg-0.5mn طی عملیات ترمومکانیکی شامل نورد سرد به همراه آنیل مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های اولیه ی کارگرم شده با ضخامت mm 16، به منظور افزایش قابلیت شکل پذیری در دمای oc 300 و به مدت min 30 آنیل شدند. سپس روی نمونه ها به میزان 15 و 50% نورد سرد صورت گرفت و با استفاده از منحنی های سختی – دما و سختی زمان، دما و زمان آنیل میانی انتخاب شد و تا ضخامت mm1.5 سیکل ترمومکانیکی ادامه یافت. بررسی های ریزساختاری نشان داد که پس از نورد گرم به دلیل تبلور مجدد دینامیکی دانه های ریز جوانه زده و 65% تعداد دانه ها در بازه ی μm20-0 قرار داشته و متوسط اندازه دانه μm 27 بود، درحالیکه پس از دوازده مرحله نورد سرد 15% و چهار مرحله نورد سرد 50% و آنیل میانی، دانه های هم محور ایجاد شده و به ترتیب 80 % تعداد دانه ها در بازه ی μm30-0 و 65% تعداد دانه ها در بازه μm 25-5 قرار داشته و متوسط اندازه دانه μm 25 و μm 20 است. در نهایت 30% نورد سرد بر هر دو نمونه اعمال شد و سپس نمونه ها پایدارسازی شده و تحت تست خوردگی (namlt) قرار گرفتند و تمپر h321 روی آن ها صورت گرفت. نمونه های پایدار شده نسبت به نمونه های پس از نورد گرم، 20% افزایش سختی نشان دادند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها