• بررسی وقوع بازشدگی در نمونه های کشش فولاد 100- hsla

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/11
  • تعداد بازدید: 478
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله پدیده بازشدگی در نمونه های کشش فولاد 100- hsla بررسی شده است. برای این منظور آزمایش کشش در دو امتداد طولی و عرضی ورق فولادی انجام شد. حین انجام آزمایش کشش، در سطح شکست نمونه های هر دو امتداد طولی و عرضی شیارهای عمیقی (معروف به بازشدگی) مشاهده شد که تقریباً سطح شکست را به دو قسمت مساوی تقسیم نموده است. از میان عوامل رایج تاثیرگذار بر وقوع بازشدگی (ریزساختار نواریشده، دانه های کشیده شده، بافت کریستالوگرافی و آخال های کشیده شده)، تنها عامل بافت کریستالوگرافی با شدت متوسط مشاهده شد. شرایط تنشی خاص منطقه گلویی شده نمونه های کششی ناشی از کرنش سختی پایین فولاد عامل مکملی برای وقوع بازشدگی در نمونه های کشش این فولاد تعیین شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها