• مدیریت کاهش تولید پسماندها در بخش ساختمانی پروژه های عمرانی شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/15
  • تعداد بازدید: 556
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مواد و مصالح بازیافتی گستره وسیعی از زباله های شهری و صنعتی و یا مصالح حاصل از تخریب ساختمان های فرسوده را شامل می شوند. با توجه به اینکه نرخ بازیافت زباله در شهر تهران کاهش نیافته است و اکثریت کارهای انجام شده به ارائه راهکارها و مصالح نوین در جهت بازیافت به طور خاص در شهر تهران نپرداخته اند. در این تحقیق به صورت جامع به نقش مدیریت صحیح نخاله های ساختمانی و کاهش هزینه، زمان، انرژی در بخش بازیافت پرداخته شده است. در گام اول تحقیق به بررسی دلایل ایجاد نخاله های ساختمانی و تاثیر مدیریت پسماندها پرداخته شده در ادامه معیارهای شناسایی شده در مدیریت پسماندها و انتخاب روش مناسب برای کاهش حجم ضایعات بیان شد و در انتها به مقایسه روش های دفع نخاله های ساختمانی و رتبه بندی آنها پرداخته شد. چکیده نتایج حاکی ازاین است که تمامی سوال های پرسش نامه میانگین بالای سه را کسب نمودند و همگی جز عوامل موثر مدیریت در تولید ضایعات ساختمانی شناسایی شده اند و همگی میانگینی بالاتر از میزان 3.5 را کسب نمودهاند. از میان معیارهای اصلی معیار هزینه بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است بنابراین رتبه اول را به خود اختصاص داده است. معیارهای زمان (سرعت) رتبه اول و توجه به مفاهیم توسعه پایدار و محیط زیست نیز رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده است. گزینه ی بازیافت با روش بازمصرف بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است بنابراین رتبه اول را کسب کرده است. گزینه های بازیافت به روش تفکیک در مبدا و بازیافت به روش های سیاست های بازگرداننده نیز رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها