• تأثیر به کارگیری مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان انتقال خون ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 488
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  رشد سریع it و گسترش حوزه های اثرگذاری آن در تمام شنونات زندگی انسان، موجی از تغییرات را به دنبال داشته است. این فناوری تحول وسیعی را در زمینه سلامت عمومی و خصوصاٌ تاثیر قابل چشم گیری در عملکرد سازمان انتقال خون در زمینه های مختلف کاری ایجاد نموده است. به عبارت دیگر ،شرایط جدیدی در حوزه سلامت و درمان به وجود آمده است که منجر به ایجاد و استفاده از روش های جدید و منسوخ شدن بعضی از روش های قبلی شده و در نهایت توانسته است بر شاخص های سلامتی تاثیرگذار باشد. it محدودیت های مکانی و زمانی موجود را از بین برده است، سلامت بین المللی را به صورت یک عرصه بهم پیوسته و بدون مرز در آورده است. اگرچه میزان رویکرد کشورهای مختلف به این فناوری متفاوت است، اما اصل رویکرد کشورها موضوعی غیر قابل انکار است، لذا بی توجهی به تغییرات سریع و فقدان سیاست مناسب در استفاده از مزایای جدید و تدابیر لازم در مقابله با تهدیدها و آسیب های احتمالی موثر از فناوری، عواقب غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت. استفاده از it در سازمان انتقال خون سبب می گردد تا سوابق بیماران بر پایه اطلاعات رایانه ای یا ایجاد «شناسنامه الکترونیک سلامتی» بنا گردد. بدین ترتیب کلیه اطلاعات مربوط به پذیرش، آزمایشات، تشخیص ها،درمان و در نهایت جوابدهی در رایانه ضبط گرددو این امر در واقع جایگزین پرونده های نوشتاری خواهد بود. ایجاد همگونی در اطلاعات بیماران جهت استفاده در بخش های مختلف یک سازمان و یا دیگر سازمان های مسئول در مسائل بهداشتی و دانشگاه ها یک ضرورت می باشد . مساله سلامتی افراد جامعه همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران بود. ورود it در حوزه سلامت و درمان، با ورود اولین رایانه به بازار به منظور گردآوری اطلاعات سوابق پزشکی و ایجاد پرونده الکترونیک بیماران. مراجعین، مورد استفاده کارکنان خدمات درمانی قرار گرفت. تحقیق فوق که یک تحقیق از نوع کاربردی می باشد به منظور بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان انتقال خون انجام گرفته است و پس از بررسی و جمع آوری اطلاعات و تحلیل های آماری لازم رابطه معنادار بین به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و عملکرد سازمان انتقال خون ایران تایید می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها