• رابطه مالکیت نهادی و هزینه تأمین منابع مالی از بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 362
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه مساله هزینه های تامین منابع مالی، یکی از مسائلی است که هر شرکتی به نحوی با آن روبه رو است. عوامل زیادی بر این تصمیم ها تاثیرگذار می باشد از این رو، پژوهش حاضر به دنبال بررس ارتباط بین مالکیت نهادی و هزینه تامین منابع مالی از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در همین راستا، متغیرهای مالکیت نهادی و مالکیت بلوکی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق توصیفی از نوع میدانی است. در این تحقیق نمونه ای از شرکت های تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 104 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش و در بازه زمانی 1389 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های ترکیبی (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها رابطه معنادار بین مالکیت نهادی و مالکیت بلوکی و هزینه بدهی را مورد تایید قرار ندادند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها