• اولویت بندی بین جاذبه ای گردشگری ورزشی شهر جهرم با تاکید بر جاذبه های طبیعی- ورزشی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: گردشگری امروزه در چهارچوب طرح های آزمایشی اعم از ملی منطقه ای و محلی به عنوان یکی از ابزارها و مولفه های مهم توسعه و محرومیت زدایی به شمار می رود. گردشگری که مهم ترین عوامل عمران ناحیه است، فعالیتی ارز آور و متعادل کننده است که موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه ای شده و توزیع عادلانه درآمد و هم چنین سطح اشتغال را به دنبال دارد. هدف از این تحقیق اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی شهر جهرم با تاکید بر جاذبه های طبیعی- ورزشی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی و گردشگری بود.

  روش کار: جامعه آماری شامل کلیه نفر از کارشناسان بخش گردشگری اداره گردشگری و میراث فرهنگی شاغل در جهرم، کارشناسان آژانس های مسافرتی فعال در زمینه تور گردانی (مدیر فنی و مدیر تور هر آژانس) و مربیان ورزشی هیات ها بود. نمونه آماری به صورت در دسترس 3 نفر کارشناس میراث فرهنگی، 8 نفر کارشناس آژانس های مسافرتی و 115 نفر مربی هئیت تربیت بدنی (44 زن و 71 مرد) بودند که به پرسشنامه جاذبه های گردشگری شهر جهرم پاسخ دادند. این پرسشنامه دارای چهار مولفه جاذبه های مربوط به کوهنوردی و غارنوردی، جاذبه های مربوط به آب گرم و طبیعت درمانی، جاذبه های مربوط به شکار و صید، جاذبه های مربوط به دامنه نوردی و طبیعت گردی بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون تی تک نمونه ای انجام شد.

  یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جاذبه های مربوط به دامنه نوردی و طبیعت گردی با بیش ترین اختلاف میانگین نسبت به مقدار آزمون (3.04)، از نظر کارشناسان بیش ترین تاثیر و جاذبه های مربوط به کوهنوردی و غارنوردی (1.51)، جاذبه های مربوط به شکار و صید (0.23) و جاذبه های آب گرم و طبیعت درمانی (0.57-) به ترتیب اولویت در توسعه گردشگری ورزشی شهر جهرم تاثیر دارند.

   نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به نظر می رسد گردشگری ورزشی امکان استفاده بهینه از جاذبه های طبیعی ورزشی را برای جذب گردشگران ورزشی و در نتیجه افزایش درآمد حاصل از گردشگری، فراهم می آورد. برای این منظور اهمیت دادن و سرمایه گذاری در جاذبه هایی که از نظر کارشناسان اهمیت بیش تری در جذب گردشگران ورزشی دارند، ضروری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها