• بررسی اثر نامتقارن شکاف بیکاری بر شکاف تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران (رهیافت چرخشی مارکوف)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 211
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته ودر حال توسعه با مشکل بیکاری مواجه هستند. علاوه بر بیکاری، رشد اقتصادی نامناسب را می توان به عنوان یکی دیگر از مشکلات جوامع نام برد. رشد اقتصادی و نرخ بیکاری شاخص هایی کلیدی هستند که به طور همزمان توسط سیاست گذاران و مردم تحت نظارت قرار می گیرند. طی دهه های گذشته، اقتصاددانان نشان داده اند که رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری طی گذر زمان تغییر می کند. بیش تر مطالعات قانون اوکان، بین تغییرات بیکاری و تولید واقعی رابطه ای متقارن در نظر گرفته اند. این پژوهش شواهدی از عدم تقارن قانون اوکان (1962) بین دو رژیم رکود و رونق اقتصاد ایران را برای دوره 1396:4- 1357:1 ارائه می دهد. برای این منظور، از یک رویکرد چرخشی مارکوف استفاده شده است. برآوردها بیانگر برقرار بودن قانون اوکان به صورت ضعیف و نامتقارن برای اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر، قانون اوکاندر دوره رکود اقتصادی نسبتا قوی تر از دوره رونق اقتصادی برقرار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها