• شناسایی و اولویت بندی موانع زنجیره تامین سبز با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) (مطالعه موردی صنعت پتروشیمی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 250
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در یک تعریف کلی، مدیریت زنجیره تامین سبز، مجموعه اقدامات داخلی و خارجی بنگاه ها در سراسر زنجیره تامین است که به بهبود محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منجر می شود. ازاین رو شناسایی موانع زنجیره تامین سبز و اولویت بندی آن ها برای هر شرکتی بسیار مهم می باشد. در این مقاله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی، به عنوان یک روش تصمیم گیری چند معیاره، پرداخته می شود. درگام اول به بررسی موانع پیاده سازی زنجیره تامین سبز در شرکت پتروشیمی عسلویه پرداخته شد و نهایتا موانع اصلی با نظر خبرگان امر در این زمینه انتخاب شد. پس از نهایی شدن موانع در گام بعد پرسشنامه مقایسات زوجی توسط 4 تن از خبرگان صنعت پتروشیمی تکمیل گردید. این موانع به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم بندی شده و در صدد آن هستیم که معیارهای هر کدام از موانع را اولویت بندی کنیم. در پایان به این نتیجه رسیدیم که تاثیر موانع داخلی بیش تر از موانع خارجی می باشد و در موانع داخلی تاثیر منابع بر پیاده سازی زنجیره تامین در صنعت پتروشیمی بیش تر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها