• بررسی رابطه نگهداشت وجه نقد، اعتبار تجاری و تامین مالی کوتاه مدت بانکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 364
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تصمیمات تأمین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه و هم چنین ایجاد جریان های نقدی، استفاده ی مطلوب از منابع مالی بدست آمده و توان بازپرداخت بدهی از جمله مسائلی است که برای تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت می باشد. از جمله ابزارهایی که مدیریت را در این امر یاری می نماید، صورت جریان وجوه نقد است که توانایی شرکت در ایجاد جریان های نقدی، توانایی برای پرداختن تعهدات و هم چنین نیاز شرکت برای تأمین مالی را نشان می دهد. حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، عملکرد شرکت، ساختار سررسید بدهی ها، ارتباط با موسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایه گذاری شده در دارایی های نقدی، اهرم شرکت، سایر دارائی های نقدی، ظرفیت تولید جریان های نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، تعداد سال هایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است، عضویت در گروه تجاری و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان عوامل تعیین کننده سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها معرفی شده اند. توجه به مطالب بیان شده، مسأله اصلی تحقیق، بررسی رابطه بین نگهداشت نقدی، اعتبار تجاری و تامین مالی کوتاه مدت بانکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 -1389 با استفاده از تجزیه و تحلیل روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از 120 شرکت نمونه انتخاب شده، اعتبار تجاری شرکت ها بر سطح نگهداشت وجه نقد آن ها اثر معکوس و معنی داری دارد بطوری که با افزایش اعتبار تجاری شرکت ها از سطح نگهداشت وجه نقد آن ها کاسته می شود. هم چنین میان نسبت سطح نگهداشت وجوه نقد و اعتبار تجاری شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. تامین مالی کوتاه مدت بانکی شرکت ها نیز بر سطح نگهداشت وجه نقد آن ها تاثیر منفی و معنی داری داشته است بطوری که با افزایش تامین مالی کوتاه مدت بانکی از سطح نگهداشت وجه نقد آن ها کاسته می شود. در نهایت رابطه میان اعتبار تجاری و تامین مالی کوتاه مدت بانکی شرکت ها نیز معکوس و معنی دار بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها