• اثر عمق کارگذاری سپر روی پروفیل طولی آبشستگی در فواصل مختلف لوله از بستر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر عمق کارگذاری سپر روی پروفیل طولی آبشستگی در فواصل مختلف لوله از بستر

  خطوط لوله عبوری از دریاها و رودخانه ها به عنوان وسیله ای برای انتقال سیال (نفت، گاز، آب، فاضلاب) دارای اهمیت ویژه ای است زیرا پیامدهایی از قبیل تغییر دادن الگوی جریان و افزایش آشفتگی و تشدید تنشبرشی بستر در اطراف خود را در پی دارند و این تغییرات سبب ایجاد حفره آبشستگی در زیر لوله می شود. وقوع حفره آبشستگی در زیر لوله ها منجر به ناپایداری و حتی شکست لوله و در نهایت موجب خسارات اقتصادی و زیست محیطی شدیدی می شود. در این مقاله، اثر عمق کارگذاری سپر روی پروفیل طولی آبشستگی در فواصل مختلف لوله از بستر مورد بررسی قرار گرفته است. فاصله لوله از بستر (g) بر اساس ضریبی از قطر لوله (d) صفر، 0.5 و 1 و هم چنین عمق کارگذاری سپر (dw) نیز با توجه به ضریبی از قطر لوله صفر، 0.5، 0.75، 1، 1.25، 1.5، 1.75 و 2 انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد در حالت بدون استفاده از سپر، حداکثر عمق آبشستگی زیر محور مرکزی لوله مشاهده می شود. در حالت g/d=0، با کارگذاری سپر در زیر لوله نسبت به حالت بدون استفاده از سپر، باعث کاهش عمق آبشستگی در زیر محور مرکزی لوله شده است. در حالتهای مختلف فاصله لوله از بستر، با افزایش عمق کارگذاری سپر در زیر لوله، فضای بین سطح بستر رسوبی و سپر کاهش پیدا کرده که منجر به افزایش سرعت جریان در زیر لوله می شود که این امر سبب افزایش عمق آبشستگی، افزایش ارتفاع تپه رسوب گذاری و هم چنین افزایش پیشروی پروفیل آبشستگی می شود. این روند تا زمانی که سپر دقیقاً روی سطح بستر رسوبی قرار گیرد، ادامه پیدا می کند و با رفتن سپر در زیر بستر رسوبی کاهش عمق آبشستگی زیر محور مرکزی لوله مشاهده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم