جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه بیرجند
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : کشاورزی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها