• مقایسه اثر بازیابی فعال و غیرفعال بر کینتیک لاکتات و ضربان قلب دانشجویان ورزشکار بعد از یک جلسه تمرین با شدت بالا (hit)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 228
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه اثر بازیابی فعال و غیرفعال بر کینتیک لاکتات و ضربان قلب دانشجویان ورزشکار بعد از یک جلسه تمرین با شدت بالا (hit)

  زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسه تاثیر روش های برگشت به حالت اولیه در حالت فعال و غیرفعال بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس از یک جلسه تمرین با شدت بالا بود.

  روش کار: بدین منظور 20 دانشجوی پسر ورزشکار به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. پروتکل تمرین شامل 3 ست 6 تکراری و هر تکرار در برگیرنده 35 متر دویدن با تمام شدت بود (آزمون rast1). استراحت بین تکرارها 10 ثانیه و استراحت بین ست ها 3 دقیقه بود. نمونه های خونی به مقدار 5 سی سی از سیاهرگ بازوئی و در فواصل قبل، بلافاصله پس از تمرین و نیز پس از پایان مرحله برگشت به حالت اولیه به منظور اندازه گیری میزان لاکتات خون گرفته شد. هم چنین شاخص ضربان قلب نیز در مراحل قبل، بلافاصله پس از تمرین و نیز پس از پایان مرحله برگشت به حالت اولیه اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با عوامل درون گروهی، بین گروهی و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد (p=0.05).

  یافته ها: یافته های آماری نشان داد که میزان لاکتات و ضربان قلب در بازگشت به حالت اولیه در حالت فعال نسبت به بازگشت به حالت اولیه در حالت غیرفعال بسیار سریع تر کاهش پیدا کرده است.

   نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که برای بازگرداندن میزان لاکتات خون و ضربان قلب به حالت اولیه و آمادگی ورزشکاران جهت ادامه فعالیت، بازگشت به حالت اولیه در حالت فعال روش بسیار مفید و موثرتری نسبت به بازگشت به حالت اولیه در حالت غیرفعال می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم