• بررسی شیوع و انواع آسیب های ورزشی و رابطه آن با سابقه ورزشی در کوهنوردان ایرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 512
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی شیوع و انواع آسیب های ورزشی و رابطه آن با سابقه ورزشی در کوهنوردان ایرانی

  زمینه و هدف: کوهنوردی از محبوب ترین، در دسترس ترین و در عین حال گرانترین ورزش های دنیا به شمار می روند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل و انواع آسیب های ورزشی و رابطه سابقه ورزشی با آسیب کوهنوردان ایرانی بود.

  روش کار: در پژووهش حاضر که از نوع تحقیقات گذشته نگر 123 آزمودنی مرد کوهنورد (با میانگین سن 9.04±36.12 سال، شاخص توده بدنی 2.15±22.24 کیلوگرم بر مترمربع، قد 0.08±1.75 متر، وزن 7.74± 68.16 کیلوگرم) بودند.

  یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد 81 نفر از کوهنوردان دچار آسیب شده بودند که بیش ترین آسیب در اندام فوقانی بود که 16.5% از آن ها بر اثر سقوط از دیواره و زمین شیب دار رخ داد. در میزان شیوع و انواع آسیب های ورزشی در کوهنوردان آسیب دیده و سالم تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین بین سابقه ورزشی فعالیت کوهنوردان و میزان شیوع آسیب ها رابطه معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده به مربیان و ورزشکاران توصیه می شود درباره عوامل موثر در ایجاد آسیب ها ناشی از رشته ورزشی درگیر در آن اطلاعات لازم و کافی را کسب کرده و برنامه های پیشگیرانه را به کار گیرند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم