• بررسی نحوه بکارگیری تیم های اجرایی در مجموعه پروژه های شرکت های پیمانکار ساختمانی، با بهره گیری از الگوهای شایستگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 387
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی نحوه بکارگیری تیم های اجرایی در مجموعه پروژه های شرکت های پیمانکار ساختمانی، با بهره گیری از الگوهای شایستگی

  مدیریت منابع انسانی یکی از ارکان مهم در دستیابی به موفقیت پروژه ها و سازمان ها است و آن چه امروزه در این زمینه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، تیم ها و نحوه بکارگیری آن ها در پروژه ها است. تیم سازی و بهره گیری از الگوهای شایستگی جهت کار تیمی، یکی از مؤلفه های اصلی مدیریت نوین منابع انسانی بوده که در بسیاری از پروژه های شرکت های پیمانکار ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مطلوبی به همراه داشته است. از آنجایی که شرکت های پیمانکاری ساختمانی از نظر نظام سازمانی بطور ذاتی از نوع سازمان های پروژه محور می باشند، از ویژگی های متفاوتی نسبت به سازمان های کلاسیک برخوردارند. در این پژوهش، شناسایی پارامترهای شایستگی موثر بر تیم های اجرایی با بهره گیری از الگوهای شایستگی انجام گرفته است. از همین رو ابتدا با تعریف ویژگی های سازمان های پروژه محور، کارکردهای مدیریت منابع انسانی بررسی گردید و سپس به مفاهیم و ویژگی های خاص تیم و کار تیمی در این سازمان ها پرداخته شد. به منظور بررسی ادبیات شایستگی در مدیریت منابع انسانی، چارچوب مفهومی و مؤلفه های الگوهای شایستگی مطالعه گردید، پس از آن با طبقه بندی منابع انسانی شاغل در تیم های اجرایی پروژه های ساختمانی به دو دسته اصلی تکنسین و کارگر، پیشینه تحقیق درباره شایستگی های هر دسته از کارکنان بررسی گردید. جهت تدوین الگوی شایستگی، طرح پژوهشی از نوع آمیخته (کیفی- کمی) صورت پذیرفت. با توصیف یافته ها و تحلیل آماری بخش های کیفی و کمی، در نهایت الگوی شایستگی های اصلی (محوری) و شایستگی های شغلی تیم های اجرایی پروژه های ساختمانی ارایه می گردد و بدین طریق به هدف اصلی تحقیق پاسخ داده می شود. کاربرد نتایج این تحقیق و بهره گیری از الگوهای شایستگی مزبور می تواند به افزایش کارایی و بهره وری در این تیم های اجرایی منجر گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها