• مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات پیلاتسو کنترل آگاهانه بر متغیرهای کنترل وضعیت زنان غیروزشکار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 243
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات پیلاتسو کنترل آگاهانه بر متغیرهای کنترل وضعیت زنان غیروزشکار

  کنترل وضعیتی در بسیاری از فعالیت های عملکردی روزمره زندگی انسان جایگاه مهمی دارد و کاهش این قابلیتت می تواند منجر به اثرات مخرب و اختلالات کنترل وضعیتی قابل توجهی در اجرای فعالیت های افراد شود. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر تمرینات پیلاتس و کنترل آگاهانه بر متغیرهای کنترل وضعیت زنان غیر ورزشکار می باشد. اعداد 40 نفر آزمودنی (دامنه سنی 45 تا 55 سال) بصورت نمونه های اصادفی انتخاب و به دوگروه 20 نفری، گروه تمرینات کنترل آگاهانه (گروه تجربی) و گروه تمرینات پیلاتس (گروه کنترل)، تقسیم شدند. هر دوگروه هشت هفته تمرین را اجرا نمندند. قبل از تمرینات، آزمون های ارزیابی کنترل وضعیت ایستا و پنیا ازنمونه ها گرفته شد و پس ازاجرای تمرینات نیز آزمون های مذکور و تکرار اطلاعات مربوط به آزمودنی ها، جمع آوری و دردوگروه مقایسه گردید. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد، دو متغیر تمرینات پیلاتس و تمرینات کنترل آگاهانه بر متغیرهای ایستا و پنیای کنترل وضعیت نشان داد، متغیر تمرینات کنترل آگاهانه به میزان بیش تری باعث بهبود کنترل وضعیت آزمودنی ها گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها