• بررسی نوع و میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 201
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی نوع و میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه مازندران

  اهمیت و گسترش روزافزون کاربردهای متنوع اینترنت، آن را بخشی جداناپذیر از زندگی انسان امروزی قرار داده است. دانشجویان به منظور هدف های مختلفی از اینترنت استفاده می کنند. هدف این پژوهش بررسی نوع و میزان استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه مازندران است. روش این پژوهش کیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. مصاحبه ها از 53 دانشجوی کارشناسی رشته ی علوم ورزشی انجام شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد دانشجویان بیش تر استفاده از اینترنت را برای شبکه های اجتماعی، دانلود فیلم و آهنگ و انجام تحقیقات درسی مورداستفاده قرار می دهند. هم چنین بیشتر مصاحبه شوندگان روزانه دو ساعت در طی روزهایی هفته و در روز پنجشنبه و جمعه هشت ساعت به استفاده از اینترنت می پردازند. زمان استفاده متفاوت بوده و بنا به نظر هر فرد متفاوت بوده ولی اکثر مصاحبه شوندگان شب را ترجیح می دادند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها