همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارائه مدلی برای نظام پاداش دهی کارگران بخش صنعت ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 154
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارائه مدلی برای نظام پاداش دهی کارگران بخش صنعت ایران

  اهمیت ایجاد انگیزش در کارکنان به عنوان عامل مهم و مؤثر در افزایش کارایی، امری روشن است اما، هنوز ایجاد انگیزش به خصوص در کشور ایران مشکلی جدی است، که علت اصلی آن در شیوه های به کارگیری و اجرای روش های موفق ایجاد انگیزش است. به طوری که در موارد بسیاری مدیران از روش هایی استفاده می کنند که نهایتاً ضد انگیزه و موجب سردرگمی و کاهش کارایی شده است. بنابراین، در این تحقیق برای اولین بار در ایران تلاش شده است تا شیوه های مختلف پاداش دهی، از جمله مدل مدیریت پاداش دهی کارکنان در شرکت یزدباف بررسی شود. برهمین اساس با استفاده از مدل یابی ساختاری تفسیری مهم ترین عوامل مبنایی به منظور طراحی نظام پاداشدهی، مشخص گردید.

  جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان شرکت یزد بافت تشکیل می دهد که از میان آن ها 313 نفر انتخاب شدند. نتایج تحقیق مشخص کرد که روشهای کنونی پاداشدهی در این شرکت اثربخش نبوده و تدوین سامانه جدید پاداش بایستی مبتنی بر معیارهای پاداشدهی همگرایی کسب و کار، میزان کنترل کننده گرائی و قانع گرائی طراحی می شود. ضمناً یافته نشان داد، از میان عوامل ebrm، ابعاد همگرایی، همکاریگرائی، تعهدگرائی، مقرون به صرفه گرائی، کنترل کننده گرائی و رقابتگرائی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در این نظام پاداشدهی، اثربخش می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها