همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • قرارداهای تجاری نو با عنایت به مفهوم حقوق شهروندی و دیدگاه امام خمینی (ره)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 239
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله قرارداهای تجاری نو با عنایت به مفهوم حقوق شهروندی و دیدگاه امام خمینی (ره)

  کوهن و کندی، شهروندی را معنای تازه ای می دانند که بر پایه زندگی شهری در جامعه مدنی شکل گرفته است. شهروندی عبارت است از عضویت در جامعه ملی که باعث به وجود آمدن مجموعه ای از حقوق برابر بر پایه عدالت در یک جامعه می شود. شهروندی به عنوان یکی از مفاهیم سیاسی و در کنار آن حقوق شهروندی از جمله مدیریت و ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار و تامین نیازهای زندگی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) جایگاه مهمی دارد در این اندیشه که در بستر اندیشه اسلامی شکل گرفته است، شهروندی متعهدانه اسلامی، با حقوق شهروندی خاصی همراه گشته است که توجه به آن قطعا منجر به بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد. چنین حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی بوده و مانع از شکستن حرمت وی می شود.

  البته برخلاف الگوی شهروندی در سنت فردگرایی لیبرال، فرد مسلمان این حقوق را با تعهدات اجتماعی همراه ساخته است. از این جهت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) الگوی شهروندی را می توان از گونه الگوهای شهروندی فعال و متعهدانه تعریف و طبقه بندی نمود که هدف اصلی آن زمینه سازی سعادت انسانی وی به مقام کریم قرب الهی است از این رو توجه ویژه به اعمال حقوقی و مکاسب و به تبع آن بهبود غالباً سنتی در کشور ما و در مقابل تغییر شیوه روابط بین المللی و داخلی افراد و جوامع با یکدیگر، با رعایت خط و مشی های سراسری و اعتقادیز حاکم بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه به تجارت الکترونیک و کسب و کار مرتبط با آن و لزوم بازنگری و دستیابی به قواعد و قوانین و اصول منجر به تثبیت و تسریع مبادلات تجرای، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد اهمیت این موضوع با اشاره به تاثیر مثبت آن در افزایش سرمایه گذاری و جلب سرمایه گذار و در نتیجه بهبود کسب و کار و سطح زندگی در کشور، بسیار واضح تر می شود. از این جهت شهروندی، تعهد اجتماعی و کرامت ابعاد مختلفی از حقوق افراد را در جامعه اسلامی رقم می زند. از نظر ایشان هر فرد مسلمان می بایست به صورت فعال و تعیین کننده در صحنه حضور داشته باشد. در تفکر ایشان افراد علاوه بر حق مشارکت فعال، یک وظیفه و تکلیف دینی نیز برای حضور فعال دارند. این امر باعث می شود تا فرهنگ مشارکتی فعال، متعهدانه نیز باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها