• طراحی خیابان های پیاده محور،افزایش تعاملات اجتماعی ،تشویق به ایجاد شهرهایی انسانی تر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2121
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه ، کیفیت و جذابیت فضاهای عمومی شهری به یکی از مهم ترین سنجه های توسعه یافتگی و قابلیت زندگی در شهرها بدل گردیده است .در این میان ،پیاده راه ها به دلیل ویژگی های خود در ایجاد تعاملات اجتماعی در عصر ارتباطات مجازی و تحریک اقتصادی نواحی پیرامونی و نیز به عنوان پهنه هایی چند عملکردی که دامنه گسترده ای از فعالیت ها را در بر می گیرند.از نقش اساسی برخوردارمی باشند.اما علی رغم وجود سابقه ای بیش از نیم قرن در جوامع  پیشرو در این زمینه و در حالی که در آستانه هزاره سوم بسیاری از شهری دنیا،پیاده مداری را در حد چشم انداز اصلی توسعه شهری ارتقاء داده اند .به نظر می رسد که توسعه شهرها در دوران معاصر در کشورمان ،در گسستی عمیق با سنت گذشته خود ،خودرومدار و بر مبنای تسهیل هرچه بیشتر حرکت سواره بوده و آنچنان که باید به فضاها و محدوده های پیاده و اهمیت آن ها در ایجاد سرزندگی و پویایی شهری توجه نگردیده است .در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا با روش تحلیلی- توصیفی براساس موارد فوق ، با مروری بر پیشینه خیابان و نقش آن در شهرها از گذشته تاکنون ، به نقش عابر پیاده در احیای فضاهای شهری و اهمیت پیاده مداری و پیاده را در توسعه شهرها پرداخته شود و در نهایت به ارائه راهکارهایی جهت حضور هرچه بیشتر مردم در این فضاهای شهری می انجامد تا با ایجاد فضاهای مناسب برای تعاملات اجتماعی،در ایجاد شهرهایی انسانی تر موثر واقع شود.نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد هسته فضای شهری،مخصوص عابرپیاده است و زندگی پیاده در شهر مایه اصلی شکل گیری اجتماع و روح شهر است که موجب ارامش خاطر و تعادل روانی شهروندان می شود و باید که با پرداختن به این جنبه در طراحی شهری ،فضاهای شهری را انسانی تر و با سازگاری بیشتر با خصوصیات بشری ساخت.  

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها