• بررسی آسیب پذیری و تقویت قابهای بتن آرمه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1344
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه با توجه به نتایج حاصل از پیامدهای لرزه ای بر روی ساختمانها، ناشی از زلزله های سالهای گذشته از یک سو و پدیدار شدن آئین نامه های جدید به منظور بهره برداری بهینه از سوی دیگر، احساس نیاز به بهسازی سازه ها را بیش از پیش نمایان می سازد. با توجه به اینکه از مهمترین مصادیق مقاوم سازی انطباق رفتار سازه با آئین نامه های نوین طراحی است لذا ارزیابی آئین نامه ها نیز، خود به عنوان یک محور اساسی در راستای بهینه سازی ساختمانها جلوه نمایی می کند. این ارزیابی دارای دو وجه است: الف) بررسی ساختمانهای آسیب دیده از زلزله که منجر به اصلاح آئین نامه های قدیمی شده و این عمل به صورت تکرار تا اصلاح نهایی آئین نامه ها به منظور کاهش سطح آسیب پذیری سازه های جدید ادامه خواهد یافت. ب) بررسی آسیب پذیری سازه های موجود به منظور ارائۀ راهکارهای تقویت لرزه ای که مسائل اجرایی و اقتصادی کشور در آن لحاظ شده باشد. بـرای این منظور تعداد 20 مورد قاب خمشی بتن آرمه با طول دهانه، ارتفاع طبقات و مشخصات شکل پذیری متفاوت بر اساس آئین نامه 2800 قدیم و جدید ایران مشتمل بر 12 مورد قاب با شکل پذیری و مقاومت جانبی کم، 4 مورد قاب با شکل پذیری عادی و 4 مورد با شکل پذیری متوسط طراحی شده است. سپس با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی به کمک نرم افزار idarc و تعیین سـطح آسیب پذیری آنها تحت اثر رکورد زلزله های منجیل، طبس و ناغان نسبت به ارائۀ طرح تقویت ساختمانهای با سطح آسیب پذیری بـالا بـه دو روش جکت بتنی و بادبندی قطری تواماً اقدام و در این میان ضمن بررسی نقاط ضعف در ظرفیت مقاطع، چگونگی تشکیل مفصل پلاستیک، فرم هندسی سازه و ... نیز بررسی گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها