جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
38 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 38 مقاله
  توضیحات : مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : آبخیزداری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها