جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
14 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 14 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : معماری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28