جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
20 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 20 مقاله
  توضیحات : استادیارگروه علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اقتصادی
  • گرایش : علوم اقتصادی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها