• ارزیابی رفتار قاب های خمشی فولادی با انواع اتصالات صلب در برابر خرابی پیشرونده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 637
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  خرابی پیشرونده گسترش زنجیروار خرابی در یک سازه می باشد که حداقل با خرابی یک عضو بحرانی سازه ای شروع شده و به طور پیوسته به سایر اعضای سازه منتقل می شود و در نهایت باعث خرابی کل یا بخش بزرگی از سازه می گردد. یکی از پرکاربردترین سیستم های باربر جانبی که مقاومت خوبی در برابر خرابی پیشرونده دارد سیستم قاب خمشی فولادی است. در این مقاله مقاومت خرابی پیشرونده سازه قاب خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط با چهار مدل اتصال صلب لرزه ای wfp, wuf-w, wcpf, rbs مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقاومت این ساختمان ها با استفاده از روش مسیر جایگزین تحلیل استاتیکی غیرخطی آیین نامه ufc به ازای حذف ناگهانی ستون طبقه اول بررسی شده است. در مدل های نمونه مفاصل پلاستیک برای المان های تیر، ستون و اتصالات مطابق ضوابط آیین نامه asce41 تعریف و مدل سازی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که با مدل سازی مفاصل پلاستیک اتصالات، ضریب افزایش دینامیکی محاسبه شده نسبت به حالتی که اتصالات در نظر گرفته نمی شدند افزایش یافت. هم چنین با در نظر گیری و تعریف مفاصل پلاستیک در اتصالات، سازه مقاومت کم تری در برابر خرابی پیشرونده از خود نشان می دهد. نتایج تحلیل ها هم چنین نشان داد که در بین انواع اتصالات مدل سازی شده، اتصال wcpf بهترین عملکرد و کم ترین پتانسیل را در برابر خرابی پیشرونده دارا می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها