جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
19 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 19 مقاله
  توضیحات : استاد دانشکده معماری و هنر، دانشگاه تربیت مدرس تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : معماری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها